Mapping Civic Education in Europe

Albania

europe
Loading Network...
This network diagram works better in larger screens. This is a reduced version with limited readability
dots

The smaller dots are respondents who did not answer to the "connections questionnaire" in the survey.

Dot Sizes
THE NETWORK

We asked organisations in Albania about their connections with other organisations. This chart shows the answers we received. Use the right pannel to filter and sort the result.

network
NETWORK
detail
DETAIL
52 organisations
name
city

AIDS People living with HIV Albanian Association
Shoqata Shqiptare e Personave që Jetojnë me HIV

Tirana, Albania

Albania Community Assist
Albania Community Assist

Tirana, Albania

Albanian Centre YMCA
Qendra Shqiptare "YMCA Tirana"

Tirana, Albania

AKS
AKS

Librazhd, Albania

Albanian Ornithological Society (AOS)
Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë

Tirana, Albania

Beyond Barriers Association
Përtej Barrierave

Tirana, Albania

Balkan Youth Activism
Balkan Youth Activism

Korce, Albania

Center for Bridging Communities
Center for Bridging Communities

Tirana, Albania

Center Children Today
Qendra "Fëmijët Sot"

Tirana, Albania

Clean Environment and Sustainable Tourism
Për një Mjedis të Pastër dhe Turizëm të Zhvilluar

Librazhd, Albania

Center for Legal Civic Initiatives
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare

Tirana, Albania

CNVP Foundation Albania
CNVP Shqipëri

Tirana, Albania

Citizen for Social Change (CFSC)
Citizen for Social Change (CFSC)

Gramsh, Albania

Down Syndrome Albania Foundation
Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA)

Tirana, Albania

Institute of European Studies
Instituti te Studimeve Evropiane, UNIVERSITETI I TIRANËS

Tirana, Albania

Harriet Martineau Foundation
Fondacioni "Harriet Martineau"

Tirana, Albania

Hand to Hand Against Nation Apathy - H.A.N.A
Hand to Hand Against Nation Apathy - H.A.N.A

Lezhe, Albania

International Co-operative Center
International Co-operative Center

Elbasan, Albania

The Institute for Democracy and Mediation
The Institute for Democracy and Mediation

Tirana, Albania

Institute for Political Studies
Instituti i Studimeve Politike

Tirana, Albania

Institute of Romani Culture in Albania - IRCA
Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA)

Tirana, Albania

International Research and Exchanges Board Albania (IREX)
International Research and Exchanges Board Albania (IREX)

Tirana, Albania

Joscelyn Foundation
Joscelyn Foundation

Elbasan, Albania

Together with the Community for a meaningful Change
Me komunitetin per Ndryshim

Vlore, Albania

Partners Albania for Change and Development
Partners Albania for Change and Development

Tirana, Albania

Partnere per Femijet
Partnerë për Fëmijët

Tirana, Albania

Prison Fellowship Albania Sh.K.B.Sh.
Prison Fellowship Albania Sh.K.B.Sh.

Tirana, Albania

Roma Active Albania
Roma Active Albania

Tirana, Albania

RESSEGNATIA Association
Shoqata RessEgnatia

Elbasan, Albania

Roma Versitas Albania
Roma Versitas Albania

Tirana, Albania

Social Contract Institute
Instituti për Kontratën Shoqërore (SCI)

Tirana, Albania

Sustainable Economic Development Agency
SEDA - Agjencia e Zhvillimit Ekonomik të Qëndrueshëm

Tirana, Albania

Lushnja Association
Shoqata "Lushnja"

Lagja, Albania

Me, the Woman
Une, Gruaja

Pogradec, Albania

Urban Research Institute
Instituti i Kërkimeve Urbane

Tirana, Albania

Walk in my shoes NGO.
Vish këpucët e mia

Tirana, Albania

Vlora Youth Center
Qendra Rinore e Vlorës (VYC)

Vlora, Albania

Young Intelectuals, Hope
Intelektualët e rinj, Shpresë

Shkoder, Albania

LIBURNETIK Organisation
Organizata LIBURNETIK

Tirana, Albania

Office for Boys and Men
Zyra për Djem dhe Burra

Shkoder, Albania

Observatory for Children and Youth Rights
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve

Tirana, Albania

Kalvin Dermyshi
Kalvin Dermyshi

Tirana, Albania

Davidi Foundation
Fondacioni Davidi

Tirana, Albania

ALERT Center
Qendra ALERT

Tirana, Albania

Foundation Together Albania
Fondacioni Together Albania - FTA

Tirana, Albania

Terre des hommes Mission in Albania
Misioni i Terre des hommes në Shqipëri

Tirana, Albania

Center for Bridging Communities
Center for Bridging Communities

Tirana, Albania

Sustainable Finance and Innovation Centre
Qendra per Inovacion dhe Financa te Qendrueshme

Tirana, Albania

Community Empowering Organizing
Community Empowering Organizing

Tirana, Albania

LIDIA Foundation
Fondacioni LIDIA

Saranda, Albania

LDA Europe
LDA Europe

Tirana, Albania

High-school Technical economic
Shkolla e mesme Teknike ekonomike

Tirana, Albania